loader image
SATIS odszkodowania Skuteczna pomoc w uzyskaniu należnego odszkodowania

przewodnik dla poszkodowanych

Uczestniczyłeś w wypadku i nie wiesz do kogo zadzwonić? Postępowanie karne, zgłoszenie szkody i kontakt z firmą ubezpieczeniową to dla Ciebie koszmar?

Możesz odetchnąć z ulgą. Przychodzimy z pomocą i odpowiedziami na Twoje pytania. Stworzyliśmy krótki przewodnik dla poszkodowanych. Dzięki niemu dowiesz się jak postępować, gdy przytrafi Ci się nieszczęśliwy wypadek.

DROGA DO UZYSKANIA ODSZKODOWANIA

ZGŁOSZENIE SZKODY

Pierwszym krokiem do uzyskania odszkodowania jest zgłoszenie szkody. W tym celu niezbędny jest kontakt z ubezpieczycielem. Aktualnie większość firm ubezpieczeniowych daje nam możliwość zgłoszenia szkody telefonicznie, internetowo lub przez aplikację mobilną. Pozwala to na wykonanie tej czynności w najbardziej komfortowy dla nas sposób. Jeśli wolisz formę nie elektroniczną, zawsze możesz zrobić to standardowym sposobem – wysłać listem.

Poniżej znajdziesz linki oraz numery telefonów do najpopularniejszych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. Są to bezpośrednie odnośniki do formularzy zgłoszenia szkody oraz numery na infolinię.

Aby szybko przejść przez ten etap przygotuj niezbędne dokumenty oraz informacje, które mogą się przydać podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. Pozwoli Ci to uniknąć później zbędnych stresów i nerwów. Na pewno przyda się:

 • Dowód osobisty
 • Polisa (jeśli zgłoszenie dotyczy osoby)
 • Dowód rejestracyjny i polisa OC/AC pojazdu (jeśli zgłoszenie dotyczy wypadku samochodowego)
 • Informacje o dacie i miejscu zdarzenia
 • Informacje o przebiegu zaistnienia szkody
 • Dane kontaktowe
 • Nr konta do wypłaty odszkodowania

Jeśli nie chcesz sam przechodzić przez cały proces uzyskania odszkodowania, chętnie zajmiemy się Twoją sprawą. Możemy zgłosić szkodę w Twoim imieniu. Pomożemy Ci również przygotować niezbędne dokumenty jeśli zaistnieje taka potrzeba. Z nami, z pewnością załatwisz wszystkie formalności szybko i uzyskasz odszkodowanie w odpowiedniej wysokości.

Infolinie i formularze zgłoszenia szkody online  Ubezpieczycieli

Zbieramy dla Ciebie najważniejsze informacje kontaktowe do ubezpieczycieli, które pomogą Ci zgłosić szkodę i uzyskać odszkodowanie. Poniżej znajdziesz linki oraz numery telefonów do najpopularniejszych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. Są to bezpośrednie odnośniki do formularzy zgłoszenia szkody oraz numery na infolinię.

WERYFIKACJA ZGŁOSZONEJ SZKODY PRZEZ UBEZPIECZYCIELA

Po zgłoszeniu szkody musimy uzbroić się w cierpliwość i czekać na odpowiedź ubezpieczyciela (zazwyczaj trwa to 2-3 dni robocze). Możemy dostać decyzję od razu lub niezbędne będzie wysłanie dodatkowych informacji, zdjęć, dokumentów lub np. bezpośrednie oględziny wykonane przez przedstawiciela ubezpieczyciela.

DECYZJA UBEZPIECZYCIELA O WYPŁACIE ODSZKODOWANIA I WYPŁATA ŚRODKÓW

Później (przy pozytywnym scenariuszu) pozostaje nam zaakceptować wydaną decyzję i czekać na wypłatę środków.

REKLAMACJA (JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z DECYZJĄ)

Jeśli natomiast nie zgadzasz się z wysokością odszkodowania zaproponowanego przez zakład ubezpieczeń lub z samą decyzją, możesz złożyć odwołanie. Proces postępowania przy reklamacji jest z pewnością opisany w ogólnych warunkach umowy zawartej z firmą ubezpieczeniową. Gotowe wzory wniosków możemy również znaleźć na stronach internetowych.

Co powinno zawierać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela? Na pewno podstawowe dane, czyli:

 • Imię i nazwisko reklamującego
 • PESEL
 • Adres zamieszkania
 • Nr polisy lub nr szkody
 • Nr telefonu / adres e-mail
 • Opis przedmiotu reklamacji

Opis przedmiotu reklamacji to Twoje wyjaśnienie dlaczego nie zgadzasz się z zaproponowaną przez ubezpieczyciela decyzją. Jeśli np. przyznano Ci 1500zł na naprawę samochodu, a nie da się jej wykonać za tą kwotę bo same części kosztują 2000zł, napisz to. Warto podać link do sklepu z cenami części lub wysłać kopię faktur za ich zakup.

Co ważne, nawet jeśli już przyjąłeś 1500zł od zakładu ubezpieczeń, ale naprawa kosztowała 2500zł, to dalej masz prawo domagać się wypłacenia dodatkowej kwoty, bo wcześniejsze przyjęcie pieniędzy nie ma tu nic do rzeczy. Pamiętaj tylko aby zgłosić reklamację w odpowiednim czasie. W zależności od ubezpieczyciela możesz mieć na to okres miesiąca, roku lub nawet trzech lat.

Nie zgadzasz się z rozpatrzeniem reklamacji? 

Co najważniejsze, negatywna odpowiedź nie zamyka Ci drogi do walki o zmianę decyzji. Jest to tak naprawdę pierwszy krok. Mamy do dyspozycji jeszcze kilka opcji w zanadrzu. Są to:

 • Wystąpienie z powództwem do sądu powszechnego
 • Wystąpienie z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego (tylko w przypadku osób fizycznych),
 • Złożenie odwołanie do Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Wystąpienie z wnioskiem o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu przed Rzecznikiem Finansowym (tylko osoby fizyczne)
 • W przypadku umowy zawieranej za pośrednictwem Internetu możesz także skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów i złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platforma ODR), która znajduje się pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr/

Jeśli masz jakiekolwiek obawy czy podołasz w walce z nieuczciwym ubezpieczycielem, pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na naszą pomoc. Mamy doświadczenie w różnych, początkowo trudnych do rozwiązania sprawach. Jednak wiemy, że praktycznie każdą można wygrać. Wystarczy odpowiednio się przygotować. Jeśli potrzebujesz konsultacji lub porady skontaktuj się z nami. Razem na pewno uzyskamy satysfakcjonujące odszkodowanie.

Polityka prywatności 

 

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: odszkodowania-satis.pl.

 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Marta Jęśko-Łuczak Kancelaria Adwokacka ul. Piramowicza 9 lok.9, 90-254 Łódź.

 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: satis.odszkodowania@gmail.com.

 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

  • Prowadzenie newslettera

  • Prowadzenie rozmów typu chat online

  • Prowadzenie systemu ogłoszeń drobnych

  • Obsługa zapytań przez formularz

  • Realizacja zamówionych usług

  • Prezentacja oferty lub informacji

 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

 2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

 4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: nazwa.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

  • ich sprostowania,

  • usunięcia,

  • ograniczenia przetwarzania,

  • oraz przenoszenia danych.

 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

 4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

 5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

Przeglądając tą stronę internetowa, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki temu serwis internetowy odszkodowania-satis.pl może być maksymalnie bezpieczny i wygodny.